• Nefropatías glomerulares, nefropatía diabética.
  • Nefropatías vasculares, hipertensión arterial.
  • Nefropatías hereditarias y congénitas.
  • Trastornos hidroelectrolíticos.
  • Fracaso renal agudo.